muaytoday LINE : @MUAYTODAYV1
muaytoday
วันที่ 11 มกราคม 2023 4:08 PM
muaytoday
muaytoday

วิจารณ์มวย 4/8/2563

ศึกเชฟบุญธรรมมวยไทยออนไลน์

คู่ที่ 1.
11หยกพันล้าน พี.เค.แสนชัยฯ
Vs
12 ค๊อปเตอร์ ทีบีเอ็มยิม
เซียนทดสอบ1
✮ ✮
✮ ✮
เซียนทดสอบ2
เซียนทดสอบ3
✮ ✮
เซียนทดสอบ4
เซียนทดสอบ5
✮ ✮
เซียนทดสอบ6
✮ ✮
เซียนทดสอบ7
✮ ✮
เซียนทดสอบ8
เซียนทดสอบ9
เซียนทดสอบ10
✮ ✮
✮ ✮
คู่ที่ 2.
22 สุรชัย ส.สมหมาย
Vs
23 จอมพิฆาต ศิษย์เชฟบุญูธรรม
เซียนทดสอบ1
✮ ✮
เซียนทดสอบ2
✮ ✮
เซียนทดสอบ3
✮ ✮
✮ ✮
เซียนทดสอบ4
เซียนทดสอบ5
เซียนทดสอบ6
เซียนทดสอบ7
✮ ✮
✮ ✮
เซียนทดสอบ8
✮ ✮
เซียนทดสอบ9
✮ ✮
✮ ✮
เซียนทดสอบ10
คู่ที่ 3.
33 เพชรสุขุมวิท บอยบางนา
Vs
34 ฤทธิเดช ศิษย์เชฟบุญธรรม
เซียนทดสอบ1
เซียนทดสอบ2
✮ ✮
✮ ✮
เซียนทดสอบ3
✮ ✮
เซียนทดสอบ4
✮ ✮
✮ ✮
เซียนทดสอบ5
เซียนทดสอบ6
เซียนทดสอบ7
เซียนทดสอบ8
เซียนทดสอบ9
✮ ✮
เซียนทดสอบ10
✮ ✮
(อันดับคะแนน เซียนมวย)
เซียนทดสอบ4
40

คะแนน

เซียนทดสอบ9
32

คะแนน

เซียนทดสอบ2
30

คะแนน

เซียนทดสอบ10
22

คะแนน

เซียนทดสอบ1
20

คะแนน

เซียนทดสอบ8
14

คะแนน

เซียนทดสอบ7
13

คะแนน

เซียนทดสอบ6
12

คะแนน

เซียนทดสอบ5
10

คะแนน

เซียนทดสอบ3
5

คะแนน